Svoj upit za rezervaciju pošaljite na naš email i odgovorit će mo vam u kratkom roku. Vaša rezervacija će biti potvrđena nakon uplate akontacije.

CJENIK
• Cijene apartmana se dogovaraju kod slanja rezervacija, a ovise o broju osoba i duljini boravka
• Za noćenja od 1-3 dana cijena je 20% viša
• Cijene apartmana su od 45-90 eura ,ovisno o terminu rezervacije
• Završno čišdenje dodatno se napladuje 20,00 €